WebServerの備考録


asp,netで作成した立体視の画像です。

 A                    C


jspサーブレットで作成した立体視の画像です。

 A          B            C


java.アプレットで作成した立体視の画像です。


 A         B           C

 上記で見られない場合は


 A                  C